AYKUT GÜL —TÜM YAZILARIM

aykutgul.medium.com’da yayınlanan tüm makalelerim | değerler | strateji | eğitim | tarım ekonomisi | iktisat | verimlilik | zaman ve dikkat yönetimi | dijitalleşme | kodlama | zihin haritalama | milli | manevi | sadelik | sivil toplum | gençlik | kariyer | kişisel gelişim

Dünya Gazetesi Köşe Yazılarım | Youtube | Twitter | Medium | Tüm Medium Yazılarım | Yazılarıma Ücretsiz Abone Olun | Medium’a Ücretsiz Katılın | Yazılarım Hakkında

Aykut GÜL

Dünya Gazetesi Köşe Yazılarım | Youtube | Twitter | Medium | Tüm Medium Yazılarım | Yazılarıma Ücretsiz Abone Olun | Medium’a Ücretsiz Katılın | Yazılarım Hakkında

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store