On Maddede Yazmanın Zihinsel Kazanımları

Aykut Gül
1 min readMay 20

--

Yazmak ve yazarlık üzerine Medium’da en az on yazı yayınladım. İnsan yazdıkça, ara ara, belirli duraklarda durmak ve tecrübelerini paylaşmak istiyor. Bu yazıda, yazmanın zihinsel kazanımlarına bir kaç maddede değineceğim… İşte size neden yazdığım ve bana kazandırdıkları:

  • Kendimi anlamak
  • Analitik düşünebilmek
  • Düşüncelerimin farkına varmak
  • Düşüncelerden yeni/yenilikçi fikirler damıtmak
  • Tüm zihinsel faaliyetleri yazıya dökerek kalıcı hale getirmek
  • Zihinsel üretimi ve disipline edilmiş yazılı formunu hızlandırmak
  • Yazdıkça bir gün tüm malzemelerin tükeneceğinden korkarken tam tersine yazılabileceklerin bir çığ gibi büyüdüğünü görmek
  • Yazdıkça devasa bir arşiv haline gelen yazdıklarımın içinden aradıklarımı bulabilmek için kendi sistemimi geliştirmek
  • Kendi alanımın dışında kalan diğer disiplinleri ve günceli takip etmek, gerektiğinde doğaçlama olarak düşüncelerimi sunabilmek
  • Okurlarımla güçlü bir etkileşim ağı kurmak, onların geri beslemelerinden öğrenmek, hatalarımın farkına varmak…

Aykut GÜL

Yazmak

39 stories

--

--

Aykut Gül

AgEcon | productivity | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | values | aykutgul@gmail.com