Kur’an Mucizesi ve Blok Zinciri

Kur’an-ı Kerim’in tamamının binlerce hafızın belleğinde, hiç bir farklılık olmaksızın tutulması ile blok zinciri teknolojisinde kayıtların binlerce bilgisayar belleğinde bire bir aynı olarak tutulması, güvenlik yönteminin benzerliğini ortaya koymakta.

Aykut Gül
3 min readOct 26, 2022

--

Tevhid inancının ve İslam’ın hak din olmasının en büyük ispatı Kur’an-ı Kerim. Bugün yeryüzünde, tüm nüshalarıyla tıpa tıp aynı olan, tek bir harfi bile değiştirilmemiş tek kutsal kitap… Elinizdeki bir Kur’an nüshası ile on binlerce kilometre uzaklıktaki bir başka nüsha tamamen birbirinin aynı.

Ayrıca halen hayatta olan on binlerce Kur’an hafızı aynı kitabı ezberlerinde tutmakta. Örneğin, 20 bin nüfuslu Osmaniye-Bahçe’de sadece bu yıl 33 hafız icazet belgesini aldı. Bunların tamamı 600 sayfayı, eksiksiz, hatasız, harfi harfine belleklerinde tutuyorlar.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, “Ülkemizde şu an belgeli hafızlık imtihanına girip başarmış yaklaşık 160 bin hafız var” açıklaması ülkemizde her bin kişiden ikisinin Kur’an hafızı olduğunu gösterir. Dünyada genelinde ise milyonlarca hafız demektir.

Anis Coquelet / Unsplash

Kur’an-ı Kerim, Hz.Peygamber’den (sav) işitildiği üzere hem basılmış hem de ezberlenmiştir. Kasıtlı olarak bir değişiklik yapma girişimi anında fark edilir. Milyonlarca basılı nüsha ve yüzbinlerce yaşayan hafız. Ayrıca mukabele dediğimiz yöntemle sürekli karşılıklı okumaların yapılması, belleklerde iyice yerleşmesini sağlamakta.

“Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz” (Hicr, 9) ayeti, bugün hala şahitlik etmekte olduğumuz bir mucizeye işaret eder. Bu hüküm gereği kutsal kitabımız yaklaşık 14,5 asır korunmuş ve kıyamete kadar da korunacaktır.

Daha detaylı bilgi için bakınız: Kur’an’ın Korunmasında Hıfz ve Kitabet.

Bahsettiğimiz bu sistemin belki de bir ölçüde benzeri, mucize mükemmelliğinde olmasa da, blok zinciri teknolojisinde kullanılıyor bugün.

Blok zinciri (blockchain), en basit anlatımıyla, paylaşımlı bir veritabanına veya dijital deftere verilen addır.

Markus Spiske / Unsplash

Bir blok zinciri, esasen, blok zincirindeki tüm bilgisayar sistemleri ağı boyunca çoğaltılan ve dağıtılan işlemlerin dijital bir defteridir (What is blockchain? | Euromoney Learning). Bitcoin ve Ethereum popüler blok zincir örnekleridir. Herkesin blok zincirine bağlanmasına ve üzerinde işlem yapmasına izin verilir. Şimdiye kadar blok zinciri teknolojisinin en büyük kullanım durumu kripto para birimleridir. Bununla birlikte, blok zinciri burada bitmiyor — bankalar ve finans kurumları, işlemleri daha hızlı ve daha az maliyetle işlemelerine yardımcı olduğu için blok zincirini faydalı buluyor… Kuruluşlar artık verilerini güvence altına almak için blok zinciri kullanıyor (Blockchain Applications: What Is Blockchain Used For?)

Blok zincirinin güvenirliğinin temeli, kayıtların dağıtık yapıda olmasındandır.

Kur’an-ı Kerim’in tamamının binlerce hafızın belleğinde, hiç bir farklılık olmaksızın tutulması ile blok zinciri teknolojisinde kayıtların binlerce bilgisayar belleğinde bire bir aynı olarak tutulması, güvenlik yönteminin benzerliğini ortaya koymakta.

İspata ihtiyacı olmayan Kur’an mucizesi, blok zincirinin güvenliğini de bir bakıma teyit eder.

Bu ifadedeki maksadın iyi anlaşılması, abartıdan kaçınılarak farklı boyutlara çekilmemesi önemli. Teşbihte hata olmaz prensibini hatırlatmak isterim.

Ezcümle; Kur’an-ı Kerim açık bir mucizedir. Bugünün hayranlıkla karşılanan bir çok teknolojisi ondan esinlenir.

Tam da burada Hz. Mevlana’nın sözü geliyor akla: “Bazı alimlerin Allah’ı ispat etmeye çalışmalarına şaşıyorum. Allah’ın varlığı sabittir, sen kulluğunu ispat etmeye çalış.”

Blok zinciri teknolojisine hayranlık duyanların bu gerçeği görememesi ve kabullenememesi ancak kalp katılığı ve hidayet meselesi olarak açıklanabilir.

Siz ne dersiniz? (Yorumlarınız çok değerli!..)

Aykut GÜL

--

--

Aykut Gül

productivity | informatics | learning | agricultural economics | tarım ekonomisi | strateji | eğitim | verimlilik | bilişim | kariyer | kişisel gelişim