Susan Q Yin / Unsplash

Eğitim, Dijitalleşme ve Kariyer Endişesi

“Semanın öğrencisi olmayan, yeryüzünün muallimi olamaz” — Aliya İzzetbegoviç

“Semanın öğrencisi olmayan, yeryüzünün muallimi olamaz.” Aliya İzzetbegoviç

Foto: Hybrid / Unsplash
Minh Pham / Unsplash
Andrea De Santis / Unsplash
Foto: Nick Morrison / Unsplash

Değerler eğitimi, güçlü sosyal ağ, matematik, yabancı dil, uluslarası tecrübe, kodlama, beşeri vasıflar, öğrenmeyi öğrenme, ifade gücü (okuma, yazma, etkili not alma, aktif dinleme, etkili konuşma), zihin haritalama…

Foto: Andrew Neel / Unsplash
Öğrenmeyi Öğrenme Zihin Haritası. Kaynak: Yazar. Büyütmek için resme tıklayınız.
Eğitim, Dijitalleşme ve Kariyer Zihin Haritası. Kaynak: Yazar. Büyütmek için resme tıklayınız.

“Disiplin de pişmanlık da acıdır. Hangisiyle yaşayacağınızın kararını siz vereceksiniz.”

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com