Papaioannou Kostas / Unsplash

Dostlar Şimdi Daha Değerli

Sosyal ilişkilerimizde genellikle olumsuzluklara vurgu yapar, şikayet eder ve hayal kırıklıkları yaşarız. Gerçekte bugünkü biz, olumlu veya olumsuz, bugüne kadarki çevremiz ile şekillenmişizdir. Bunda sosyal çevremizin olumlu katkılarını genellikle ihmal ederiz.

Doğumumuza kadar geriye giderek anne-baba ve ailemizin üzerimizdeki hakları ile derinleştirmeyeceğim konuyu. Onları anlatmaya kalksak bir kaç kitaba bile sığdıramayız. Öğretmen, öğretim üyesi ve diğer eğitimcilerin de bugünkü bizde katkısı büyüktür ve buna da ciltler yetmez.

Bir de dostlarımız vardır; karşılıksız olarak sürekli vermiş, bir beklentiye girmemiş ve bir hesap peşinde olmamış dostlar.

En sıkışık anlarımızda yanımıza koşmuş, derdimize ortak olmuş ve çözüm üretmeye çalışmış dostlar.

Bazı dostluklar zamanla hayal kırıklıklarına dönüşebilir. Dostunu yanlış tanımış olmanın acısı dayanılmazdır. Gerçekte ise çoğu zaman durum göründüğü gibi değildir ve yanılmışsınızdır. En doğrusu zamana bırakmak, iyiye yormak ve dostluğun idamesi için dua etmektir.

Çoğu zaman da bazı problemlerinizin nasıl çözüldüğünü anlayamamışsınızdır. Oysa ki bir dostunuz size farkettirmeden halledivermiştir. Onların, sizlerin gözüne sokma, takdir alma gibi bir beklentileri yoktur. Dostluk Allah içindir. Maddi bir kaygı zaten asla söz konusu olmaz.

Ancak bazen o kadar büyük bir beklenti oluşur ki dostlarımızdan, onca zaman bizim için yaptıkları fedakarlığı gözardı eder, dünyayı onlara dar ederiz. Haksız ve aşırı tepkili tutumumuz bazen dostlukları yaralar. Ama biliriz ki bu uzun sürmez. Küçük bir gülümseme, basit bir merhaba her şeyi unutturur. Üstüne içilen bir fincan kahve ise dostluk köprülerini yeniden kurar.

Hayatta her önemli dönemeçte istişare edersiniz onlarla. Hiç bıkmadan, kendi meseleleriymiş gibi sizinle ilgilenir ve çözüm üretmeye çalışırlar. Probleminiz onların problemi, sevinciniz ise onların sevincidir. Sizin başarınızı ve mutluluğunuzu kıskanmazlar. Bilakis başarılarınızı kendi başarıları gibi başkalarına heyecanla anlatırlar.

Yazınızı yayınlamadan önce fikir almak için gönderirsiniz. Gelen takdir sizi havalara uçurur, eleştiri ise öfkelendirir. Oysa ki dost acı söyler. Ama siz ondan gelecek tepkileri önemsersiniz. Ondandır tepkilerinizin aşırılığı…

Bazı dostlarınız, yıllarca hep vermiştir ve siz sadece alan taraf olmuşsunuzdur. Şimdi belki de onların size ihtiyacı vardır. Dostluk tek taraflı olmaz. Zor zamanlarında siz de onlara destek olmalısınız.

Bir de sizin için sürekli olarak dua eden, her dem sizin iyiliğinizi isteyen, sadece Allah için dost olduklarınız vardır.

Özellikle bu devirde gerçek dostlar çok azaldı. Var olanların kıymetini bilmek, onlardan sürekli olarak şikayet etmemek ve zaman zaman da arayıp şükran duygularınımızı ifade etmek gerekir. Bu konuda çok ihmalkarız. Şimdi ilişkileri onarma ve daha sağlam bir sosyal ağ oluşturma zamanı.

Bugünlerde “dostluk ağı” dışında kalanların sesi çok çıkmaya ve dostlukları etkilemeye başladı. Mahalledeki seslere fazlaca kulak verince dostlukları sorgular olduk. M. Lucado “Orkestrayı yönetmek istiyorsanız, sırtınızı kalabalığa dönmek zorundasınız” der. En büyük kalabalığın ise sosyal medya olduğunu hatırımızdan çıkarmamalı.

Gerçekten de dostlarımızla kendi yankı fanusumuzu oluşturmak ve dış sesleri dışarıda bırakmak en doğrusu. Dostlukların zarar görmemesi en büyük önceliğimiz olmalı.

“Dost, senin olmadığın yerde hakkını-hukukunu savunandır.” Hz Ali (ra)

Aykut GÜL

Medium: https://aykutgul.medium.com
Youtube: https://www.youtube.com/c/AykutGül
Twitter: https://twitter.com/aykutguldijital

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com