Hal Gatewood / Unsplash

“ChatGPT”; Yapay Zeka ve Yazarlık Konusunun Merkezine Oturdu

Bazı konular var. Değişimi, eskimesi, güncelliğini yitirmesi pek mümkün değildir. Bazı konular ise pop kültürü gibi çabucak kaybolur.

Dijitalleşme hakkında yazmak, bu ikinci kategoriye giriyor. Değişim o kadar hızlı ki yazdığınız yazının güncelliği bazen bir kaç haftada kayboluyor. Dolayısıyla o yazı, konu gündemden düştükten sonra ilgi çekmiyor ve bir anlamda çöp oluyor.

Yapay zeka ve yazarlık konusunda üç adet Medium yazısı yazmıştım son aylarda… (Bakınız: “Yazarlık” Tehlike Altında mı? , Yazarlıkta Yapay Zeka Fırsat mı Tehdit mi? ve “Yapay Zeka Yazmayı Öğrendi ve Biz Hala Tehlikenin Farkında Değiliz”) Ardından ChatGPT çıktı (demiştim demeyi sevmem ama yazdıklarım tahminimden çok daha önce gerçekleşti maalesef).

Şimdi herkes bunu konuşuyor. Televizyonlar, sosyal medya, Medium’da ise çok sayıda makalede…

Bir yanda yarım asrı ölmeyen türküler, diğer yanda bir kaç ayda saman alevi gibi sönen pop müzik benzetmesi yapılabilir bu konuda.

Verimlilik, değerler, eğitim, gençlik vb konularda yazılanlar neredeyse onlarca yıl sonrasında da okunurken, dijitalleşme yazılarımın çoğu şimdiden tükendi, güncelliğini kaybetti.

Medya, sosyal medya, dijitalleşme gibi alanlarda çalışan iletişimci akademisyenlerin işi kolay değil. Üzerinde çalıştıkları araştırmayı çok hızlı sonuçlandırıp yayına dönüştürmeliler. Aksi halde yayınlamalarının bir anlamı kalmayabiliyor.

Güncel ekonomik verileri yorumlayanlar için de durum böyle. Aylık enflasyon rakamlarını, Merkez Bankası’nın politika faizlerini yorumladığınız bir yazının güncelliği ise sadece bir kaç gün olabilir.

İlahiyat, tarih, fen bilimleri vb alanlardaki eserleriniz de uzun yıllar ölmez. Dolayısıyla bu yazıların getirisi de fazla olabilir.

Aslında dijitalleşmenin daha yoğun olduğu alanlarda hıza bağlı olarak değişim ve dolayısıyla yazının eskimesi daha hızlı oluyor. ChatGPT ile bu hız daha da katlanacak. Yazarlık tamamen boyut değiştirecek.

Sonuç olarak, bu yazıda da tespitini yaptığım hataya düştüm ve bir kaç ay sonra belki de fazla geçerliliği olmayacak olan bir konuya girdim.

Tüm maksadım, bu sürecin hem tehditleri hem de fırsatları da beraberinde getirdiği konusunda genç arkadaşlarımda bir farkındalık oluşturmak.

Aykut GÜL

Dünya Gazetesi Köşe Yazılarım | Youtube | Twitter | Medium | Tüm Medium Yazılarım | Yazılarıma Ücretsiz Abone Olun | Medium’a Ücretsiz Katılın | Yazılarım Hakkında

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com