Tim Foster / Unsplash

Öyle Bir Kişi ile Dost Ol ki…

Bazı dostluklar vardır, değerleriniz üzerinden, uzun soluklu, sağlam temeller üzerine inşa edilmişlerdir. Zor günler, bu tür dostlukları daha da köklü hale getirir.

Bazı dostluklar vardır, kemâl üzeredir. Kemalat varsa dostluk anlam kazanır. Buda’nın dediği gibi, “Manevi yolculuğunda seni destekleyecek kimse yoksa yalnız yürü. Kemâle ermeyenlerle yoldaşlık edilmez.”

Bazı dostlar vardır, sizden koptuğunu, uzaklaştığını düşünürsünüz. Ancak dibe vurduğunuzda ilk o fark eder ve hissetmeseniz de yardımın ondan geldiğini bilirsiniz.

Bazı dostlar vardır, zihninin arkasında asla başka bir hesabı olmaz. Siz, her zaman onun önünde ve önceliklisinizdir.

Bazı dostlar vardır, görünüşte sizin için hiç bir şey yapmaz. Sadece dinler. Sonra fark edersiniz ki hiç bir sorununuz kalmamış anlatırken…

O zaman anlarsınız ki, “İnsan düşmekten değil, düşerse ‘hadi kalk’ diyebilecek bir dost sesi duyamamaktan korkar” (Aldous Huxley) imiş...

Bazı dostlar vardır, davet ettiğinizde hemen icabet ederler. Zor zamanlarınızda ise davetsiz çıkagelirler…

Dostluklar test edilmez. Test ihtiyacı doğmuşsa dostluk bitmiştir zaten.

Bazı insanlar vardır, her şeye sahip görünen… Ancak sadece dostları eksik, paylaşımsız ve kupkuru…

Bir zamanlar, dostluk paylaşmak demekti. Simidinizi, eşyanızı, evinizi, her şeyinizi paylaşırdınız. Elinizde bir tane de olsa bölerdiniz… Bugün ise menfaat birliktelikleri dostluk olarak adlandırılıyor…

Bazı dostluklar vardır, zamanla hayal kırıklıklarına dönüşür. En büyük acının, dostunu yanlış tanımış olmaktan kaynaklandığını anlarsın. Var olduğunu zannettiğin güvenden, diğergamlıktan ve vefadan, geriye sadece cefanın kaldığını görürsün. Montaigne’nin, “Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun” sözü ne kadar da isabetli değil mi?

Ve yine bazı dostluklar vardır, zamanla derinleşir… Güven sorunu kalmaz, minimum iletişimle maksimum etkileşim, anlam birliği gerçekleşir… Ruh ikizi olmak mıdır yoksa Allah için dostluk mudur bunun sırrı, kim bilir? Ataullah İskenderi’nin dediği gibi “Öyle bir kişiyle dost ol ki, o hatırlanınca Allah hatırlansın ve sohbeti kalbi nurlandırsın.”

Aykut GÜL

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com