Öğretmenler Konferansı Materyalleri

Bu yazıda; Kasım 2022'de Öğretmenler Günü vesilesiyle, öğretmenlerimize yönelik olarak yaptığımız “Eğitim, Dijitalleşme ve Kariyer Endişesi” konulu konferansa ek olarak önerdiğimiz materyaller yer almaktadır. Amacımız, bunların derli toplu eğitimcilerimizin paylaşımına ve kullanımına sunulmasıdır.

Öncelikle, böylesine önemli bir günde konuşmacı olarak bizi şereflendiren Adana Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’a, organizasyonu gerçekleştiren Ahmet Çağlar hocam ve ekibine, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir ve Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürü Osman Nuri Ünsal’a teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca programa seçilerek davetli katılan 400 civarındaki saygıdeğer öğretmenlerime “Yarın Diyenler Kaybetti” adlı kitabımının hediye edilmesinden de onur duydum.

Konferansa ve Öğretmenler Günü’ne özel yazdığım makalemi aşağıdaki linkten bulabilirsiniz:

Bu makalenin seslendirmesini aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz:

Dijital Araçlarım

Medium makalelerimde arama yapmak için;

Yukarıdaki ifadede “site:http://aykutgul.medium.com yazmak” en son yazmak kelimesi yerine istediğiniz anahtar kelime(ler)i koyarak tarama yapabilirsiniz.

Konferanslarda kullanılan ve faydalı olabileceğini düşündüğüm zihin haritaları (orijinal büyüklüğünde, png formatında, indirebilir ve paylaşabilirsiniz)

http://aykutgul.medium.com ’da yayınladığım konu ile ilgili makalelerim

Aykut GÜL

Medium | Yazılarıma Ücretsiz Abone Olun | Medium’a Ücretsiz Katılın | Tüm Yazılarım | Yazılarım Hakkında | Youtube | Twitter

--

--

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Aykut Gül

AgEcon | time management | simple life | digital declutter | mind mapping | education | ngo | aykutgul@gmail.com